Nitro - 23.04.2016. g.19.00

Mazut Nitro002 4

Miejsce akcji:

Republika Sztuki Tłusta Langusta

ul. Gwarna 11; Poznań

www.tlustalangusta.pl