Nitro_002

Nitro i jego fantasmagoryczna szata objawia zlep majaków z pogranicza jawy i snu, pokazujących psychofizyczną kondycję bohatera. Człowieka uwikłanego w wewnętrzny świat, w którym tkwi, generuje swoje fobie, urazy i marzenia. Zaangażowany w ryzykowne, wymykające się spod kontroli natręctwa i zachowania, ucieka od życia myśląc, że żyje... Obsesyjny stan staje się jego rzeczywistością i więzieniem zarazem, w którym zastyga...

MAZUT Nitro002