Akcja Przewietrzenie

Akcja „Przewietrzenie" jest akcją o charakterze terapeutycznym. Widz - uczestnik zostaje poddany rygorom pieczołowitej procedury uczestnictwa. Zbiurokratyzowany rytuał przyjęcia prowadzi widza – uczestnika do celu jakim jest osobiste doświadczenie przez niego oczyszczającej ekstazy pędu. Proces rozpędzania maszyny wiatru daje odpowiednio przygotowanemu przez obsługę widzowi szansę na pokonanie przezeń bariery lęku. Uwaga: osób nietrzeźwych, w podeszłym wieku , oraz cierpiących na choroby serca nie obsługujemy !

Akcja terapeutyczna „Przewietrzenie" podkreśla wartość i celowość przekraczania przez człowieka granic własnego strachu i uprzedzeń.

Akcja Przewietrzenie